پیوند موفیقت آمیز کلیه رشدیافته در بدن خوک به بدن انسان

خبرگزاری مهر: به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، اگر این روش به طور کلی موفقیت آمیز باشد، می‌تواند پیوند اعضا را متحول کند، و مجموعه اندام‌های موجود را تا حد زیادی گسترش دهد. این جراحی در ماه سپتامبر در شهر نیویورک انجام شد و شامل یک بیمار مرگ مغزی بود که با …

پیوند موفیقت آمیز کلیه رشدیافته در بدن خوک به بدن انسان ادامه مطلب »