آیا طوفان منتقدان علیه محمد بنا فروکش کرده است؟

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام پس از چندین روز پر حاشیه و خبرساز که منتقدان و قهرمانان جهان و المپیک برای سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی رقم زدند، اهالی کشتی شاهد یک سکون و آرامش امیدوارکننده هستند که به ظاهر گویای فروکش کردن موج انتقادات از محمد بناست.

البته این آرامش را باید مرهون نشست اخیر علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی با محمد بنا و ارائه برنامه‌های تیم ملی بدانیم که نشان داد متولیان کشتی همچنان حامی سرمربی هستند و فعلاً خبری از قهرکردن‌های سنتی محمد بنا نیست.

از سویی دیگر برخی معتقدند محمد بنا هم از تصمیمات اخیر خود در خصوص جریمه فرنگی‌کاران غایب در فینال قهرمانی کشور عقب نشینی و این موضوع را از زبان همکاران خود از جمله رسول جزینی مطرح کرده است.

اما آیا موج انتقادات بی سابقه اخیر علیه محمد بنا که از سوی قهرمانان جهان و المپیک همچون قاسم رضایی، امید نوروزی و سعید عبدولی و برخی مربیان مطرح شد واقعاً فروکش کرده و آیا می‌توان این آرامش نسبی را پایان حواشی جنجالی اخیر دانست؟

آنچه مسلم است برای رسیدن به پاسخ این ابهامات باید کمی صبر کرد و عملکرد محمد بنا و همکارانش را نسبت به اجرای دقیق چرخه انتخابی مورد توجه قرار داد.

آیا طوفان منتقدان علیه محمد بنا فروکش کرده است؟