ستاره سابق تیم ملی فوتبال برزیل به جرم تجاوز به ۹ سال زندان محکوم شد

مشرق نیوز :

به‌ گزارش مشرق، روبینیو مهاجم سابق تیم ملی فوتبال برزیل به دلیل نقش داشتن در تجاوز جنسی خشونت آمیز در یک کلوپ شبانه در سال ۲۰۱۳ و در میلان ایتالیا به ۹ سال زندان محکوم شد.

روبینیو که در آن زمان برای آث میلان بازی می کرد و در ابتدا در سال ۲۰۱۷ محکوم شد و دو بار درخواست او در دادگاه تجدید نظر رد شده بود.

این فوتبالیست سابق حق تجدید نظرخواهی دیگری ندارد و اخرین حکم دادگاه رم قطعی است و با این حال، باید دید که آیا او حکم خود را در زندان برزیل سپری می کند یا ایتالیا.

روبینیو، ۳۷ ساله، تا سال ۲۰۲۰، سه سال پس از صدور حکم اولیه و هفت سال پس از وقوع جنایت، همچنان فوتبال حرفه ای را دنبال می کند.

اکنون دادگاهی در رم بار دیگر حکم اصلی را تایید کرده و روبینیو باید ۶۰ هزار یورو غرامت هم به قربانی بپردازد که بخشی از حکم سال ۲۰۱۷ نیز بوده است.

ستاره سابق تیم ملی فوتبال برزیل به جرم تجاوز به ۹ سال زندان محکوم شد