برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک در ۱۷ اسفند قطعی است

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری درباره دلیل به تعویق افتادن انتخابات کمیته ملی المپیک گفت: قبلاً اعلام کرده بودیم انتخابات هفته اول بهمن برگزار می‌شود ولی چون انتخابات ۱۰ فدراسیون برگزار نشد و هر ۱۰ فدراسیون عضو مجمع هستند، مجبور شدیم انتخابات کمیته را یک ماه به تعویق اندازیم.

رئیس کمیته ملی المپیک با تاکید بر اینکه برگزاری انتخابات این کمیته در تاریخ ۱۷ اسفند قطعی است، گفت: بر اساس اساسنامه، موظف هستیم ۵۰ به علاوه یک عضو مجمع فدراسیون‌های المپیکی باشند. با نبود ۱۰ رئیس فدراسیون، حق برگزاری انتخابات را نداریم.

https://dailybulletin.ir/17/12/2021/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%db%b1/