صفحه شبکه قرآن به دلیل انتشار پوستر سردار سلیمانی بسته شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا از معاونت سیما؛ در آستانه دومین سالروز شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی صفحه رسمی شبکه قرآن و معارف سیما، طی اقدامی خصمانه و مخالف با آزادی بیان به دلیل انتشار پوستر پویش مردمی ختم قران کریم جهت اهدا به شهید والامقام حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت، مسدود شد.
این تصمیمات یک جانبه از دو سال گذشته در زمان شهادت سردار سلیمانی و پس از آن، چندی پیش در زمان ترور شهید فخری زاده به وفور تکرار شد.
شبکه قرآن نیز صفحه دیگری با نشانی جدید فعال کرده است.

https://dailybulletin.ir/03/01/2022/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%af/