شرایط توزیع نیروی فارغ التحصیلان فوق تخصص اعلام شد

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت، حضور افراد فارغ التحصیل جهت تعیین محل شخصا و یا وکیل (با وکالت نامه رسمی از فرد ذی نفع) ضروری بوده و در صورت عدم حضور ، کمیسیون تصمیم گیر رأسا نسبت به تعیین محل بر اساس نیازهای دانشگاه های علوم پزشکی کشور اقدام نموده و بلافاصله ابلاغیه برای محل تعهد تعیین شده صادر می شود.

 با توجه به اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی درخصوص پاندومی کرونا از دانش آموختگان تقاضا شده است صرفا براساس تاریخ و همچنین زمانبندی مشخص به محل توزیع مراجعه کنند در غیر این صورت از ورود افراد به داخل سالن مربوطه در زمان غیر مرتبط با رشته های اعلام شده ممانعت به عمل خواهد آمد .

در این ابلاغیه تاکید شده است نیروی فارغ التحصیلان فوق تخصص ۱۴۰۰  از آوردن افراد به عنوان همراه جداً خودداری کند و تا زمان برگزاری جلسات توزیع در محل مربوطه از هر گونه حضور در مرکز امور هیات علمی دوری کند.

 دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی،  براساس اعلام نیازهای دریافتی وزارت متبوع با چارچوب مشخص شده، اعلام شده اند و اعلام نیازهایی که به صورت شخصی (با نام فرد) صادر شده صرفا درخصوص نفرات اول رشته های ستاره دار مدنظر قرار خواهد گرفت. علی ایحال دانش آموختگان می توانند در صورت تمایل نسخه و یا شماره اعلام نیاز دریافتی را به همراه داشته باشند.

 پس از برگزاری جلسات و تعیین محل متعهدین ، این مرکز نسبت به صدور ابلاغ افراد به دانشگاه های محل تعهد اقدام خواهد نمود . لذا فارغ التحصیلان باید جهت تسهیل در امر معرفی نسبت به تسویه حساب با دانشگاه محل تحصیل و ارائه پایان دوره در اسرع وقت اقدام  کنند.

شرایط توزیع نیروی فارغ التحصیلان فوق تخصص اعلام شد