مدارس کم‌مصرف از پرداخت هزینه‌های آب و فاضلاب، برق و گاز معاف شدند

خبرگزاری فارس :

 

محمد رضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره معافیت مدارس از پرداخت هزینه های آب و فاضلاب، برق و گاز، اظهار داشت: کلیه واحدهای آموزشی، مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه های آب و فاضلاب، برق و گاز در سطح الگوی مصرف معاف شدند.

وی ادامه داد: یعنی مدارسی از این معافیت برخوردار هستند که در مصارف خودشان رعایت داشته باشند و کمتر مصرف کنند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: این پیشنهادات در لایحه های بودجه سنوات گذشته نیز مطرح می شد و این دوره نیز مطرح شد که به اتفاق آرا اعضای کمیسیون تلفیق تصویب شد.


مدارس کم‌مصرف از پرداخت هزینه‌های آب و فاضلاب، برق و گاز معاف شدند