لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در دولت تصویب شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا از دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس جمهور، کار بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را به پایان رساند.

اعضای دولت در این جلسه پس از بررسی و جمع بندی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آن را به تصویب رساندند تا به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گیرد.

https://dailybulletin.ir/08/12/2021/%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%ad%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b1%db%b4%db%b0%db%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%a8-%d8%b4%d8%af/