عندالاستطاعه بودن مهریه باید محور ازدواج‌ها قرار بگیرد

باشگاه خبرنگاران جوان :

جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده باخرز، تایباد و تربت جام در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ساماندهی مشکلات مربوط به مهریه گفت: مهریه یک توافقی بین زوج و زوجه است که در شهر و عرف جامعه ما جایگاه دارد و به عنوان یک پشتوانه برای خانم‌ها محسوب می‌شود، به همان میزان که روی عندالمطالبه بودن مهریه تاکید می‌کنیم باید روی عندالاستطاعه بودن مهریه هم تاکید کنیم.

جهان آبادی معتقد است باید اقدامات فرهنگی انجام داد و قانون گذاری کرد تا مهریه که مورد توافق قرار می‌گیرد در توان زوج برای پرداخت باشد، به طور کلی در یک تفاهم حقوقی از نظر حقوق دانان وقتی نیت انجام کاری را نداشته باشید ولی تعهد انجام دهید، چون نیت فرد از ابتدا بر انجام نبوده است این توافق و پیمان زیر سوال است.  در پیوند زناشویی هم باید به اینکه مهریه حق خانم است و هر زمان که طلب کند مرد موظف است آن را پرداخت کنند توجه به توان مالی مرد هم باید بشود، این جمله را جهاد آبادی می گوید.

به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، تا کنون در کشور ما پذیرفته شده و هیچ وقت  به این فکر نشده که این رقمی که مورد توافق قرار می‌گیرد در توان فرد هست که آن را پرداخت کند یا خیر؟. اگر عندالاستطاعه بودن مهریه محور قرار بگیرد می‌توان به یک تفاهم قانونی، عرفی و شرعی برسیم که هم خانم‌ها پشتوانه خودشان را  با توجه به شرایط اقتصادی و حق طلاقی که برای آقایان در نظر گرفته شده در زندگی از دست ندهند و هم به گونه‌ای نباشد که مهریه ابزاری برای فشار به زوج محسوب شود. 

نماینده مردم تایباد در مجلس یادآور شد که این موضوع را در پرونده‌ها و در مراجعات مردم می‌بینیم که از مهریه برای آسیب مالی به زوج استفاده می‌شود و پس از ازدواج بعد از مدت کوتاهی اقدام به دریافت مهریه می‌کنند زوج را به زندان می‌اندازند و هرچه اموال و دارایی و ثروت دارد می‌گیرند. هر دو بخش ماجرا با کار کارشناسی باید بررسی قرار بگیرد تا در نهایت به یک تفاهم در زمینه عندالاستطاعه بودن و عندالمطالبه بودن رسید و حقوق زوج و زوجه هردو تامین شود و پشتوانه زن و توان مالی مرد مورد نظر قرار بگیرد.

عندالاستطاعه بودن مهریه باید محور ازدواج‌ها قرار بگیرد