صهیونیست‌ها حتی نمی‌توانند خواب حمله به ایران را ببینند

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، علی باقری در گفت‌وگویی، در پاسخ به سوالی در ارتباط با برخی از تهدیدات مقامات رژیم صهیونسیتی علیه ایران گفت: :صهیونیست ها ،حتی خواب حمله به ایران را نمی توانند ببینند.

وی تصریح کرد: اگر یک موقع هم خواب حمله به ایران را ببینند ، یقین بدانند که از آن خواب بیدار نخواهند شد .

صهیونیست‌ها حتی نمی‌توانند خواب حمله به ایران را ببینند