سیاست‌های کلی پولی و بانکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش حوزه احزاب ایرنا، موضوع «کفایت سرمایه بانکی» با حضور جمعی از اعضای مجمع، روسای کمیسیون‌ها و نماینده بانک مرکزی و کارشناسان حوزه‌های اقتصاد و بانک مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه موضوعات مرتبط به سیاست‌های کلی پولی و بانکی در برنامه هفتم توسعه از جمله موضوع مهار و کاهش نرخ تورم، تثبیت نوسانات ارز و افزایش قدرت پول ملی، کاهش تعداد شعب در شبکه بانکی و توسعه بانکداری الکترونیکی بررسی شد و ادامه مباحث به جلسه بعد موکول شد.

سیاست‌های کلی پولی و بانکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد