سفرای سوئیس و لیتوانی رونوشت استوارنامه‌های خود را تقدیم امیرعبداللهیان کردند

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش  ایرنا، «نادین اولیویه ری» سفیر جدید سوئیس در جمهوری اسلامی ایران در آغاز به کار خود، بعد از ظهر روز یکشنبه با حضور در وزارت امور خارجه و ضمن دیدار با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.

سفرای سوئیس و لیتوانی رونوشت استوارنامه‌های خود را تقدیم امیرعبداللهیان کردند

همچنین «ریچارد اس دیگوتیس» در آغاز ماموریت خود به عنوان سفیر آکردیته جمهوری لیتوانی در ایران با حضور در وزارت امور خارجه و در دیدار با وزیر امور خارجه رونوشت استوارنامه خود را به امیرعبداللهیان تقدیم کرد.

سفرای سوئیس و لیتوانی رونوشت استوارنامه‌های خود را تقدیم امیرعبداللهیان کردند

سفرای سوئیس و لیتوانی رونوشت استوارنامه‌های خود را تقدیم امیرعبداللهیان کردند