بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مراحل پایانی است

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، مجید انصاری با تشریح نشست امروز-یکشنبه -کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این نشست طرح بکارگیری و ساماندهی استخدام کارکنان دستگاه‌های اجرایی پیرو مکاتبه رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با رییس جمهور اصلاح و بازبینی شد و ضمن تشریح اقداماتی که تاکنون انجام شده است، انتظارات از دولت نیز بیان شد.

نماینده مردم رستم و ممسنی در مجلس شورای اسلامی گفت: رییس کمیسیون در ارائه این گزارش به بخشی از صحبت‌های رییس جمهور پیرامون ضرورت ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی استناد کرده و تاکید کرد اگر دولت بر ارائه لایحه در این زمینه مصمم است، با کمیسیون همراه شود تا به صورت مشترک به ایجاد قانونی جامع در این خصوص بپردازیم.

وی با اشاره به دستور صریح رییس جمهور برای ارائه لایحه از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، تصریح کرد: رییس جمهور سه روز پس از دریافت نامه رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، سازمان اداری و استخدامی کشور را ملزم کرد تا با بررسی دقیق نسبت به ارائه لایحه جامع در جهت اجرای عدالت در جذب نیروها و تغییر وضعیت استخدامی و پرداختی کارکنان دولت با کمیسیون اجتماعی همکاری کند.

انصاری اظهار کرد: به دنبال دستور صریح رییس جمهور، نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور در این نشست حضور پیدا کرد و قرار شد جمع‌بندی نهایی کمیسیون پیرامون طرح بکارگیری و ساماندهی استخدام کارکنان دستگاه‌های اجرایی در قالب گزارش آماده شده و چنانچه دولت نیز لایحه ارائه دهد آنها را تلفیق کرده و گزارش آن را در صحن علنی مجلس ارائه دهیم.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: امروز همچنین رییس سازمان تبلیغات اسلامی با حضور در کمیسیون به ارائه گزارش عملکرد این سازمان در حوزه‌های اجتماعی به ویژه رفع آسیب‌های اجتماعی پرداخت کما اینکه در پی تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی به ایشان قول داده‌اند تا در جهت رفع آسیب‌های اجتماعی تلاش کنند.

https://dailybulletin.ir/03/01/2022/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88/