سازمان برنامه موظف به پرداخت معوقات دستگاه های اجرایی به شرکت های دانش بنیان شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز -یکشنبه -مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان با پیشنهاد جعفر قادری نماینده مردم شیراز با الحاق یک بند به ماده ۴ این طرح با ۱۶۷ رأی موافق از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این مصوبه در صورتی که تعهدات مالی دستگاه های اجرایی به واحدها و موسسات تحت حمایت این قانون، به تعویق بیفتد، سازمان برنامه و بودجه موظف است مستقیماً نسبت به پرداخت تعهدات مالی از بودجه آن دستگاه اقدام کند.

سازمان برنامه موظف به پرداخت معوقات دستگاه های اجرایی به شرکت های دانش بنیان شد