احتمال ورود سیلاب به شهر زهکلوت افزایش یافت

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش ناگهانی سطح آب رودخانه عبوری از شهر زهکلوت در جنوب کرمان منجر به زیر آب رفتن پل میان این شهر شده است.

به مردم این شهر هشدار داده شده است با توجه به احتمال ورود سیل به شهر زهکلوت از این رودخانه فاصله بگیرند و در صوت امکان اماکن اطراف رودخانه تخلیه شود.

طغیان مجدد رودخانه‌ها در جنوب کرمان شدت گرفته است و موجب خسارتهای بسیاری به جای گذاشته است.

احتمال ورود سیلاب به شهر زهکلوت افزایش یافت