یک قلاده پلنگ زخمی با حال به شدت وخیم در مشهد تحت درمان است

خبرگزاری ایرنا :

تورج همتی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:این پلنگ از دیروز به باغ وحش وکیل آباد مشهد منتقل شده و دچار عدم هوشیاری و بی پاسخی به محرکات محیطی است که ناشی از ضربه شدید به ناحیه سر و عفونت بدنش است.

ویبا بیان این که خبر اولیه پیدا شدن این پلنگ دیروز رسانه ای شد ادامه داد: این قلاده پلنگ نر که بین هشت تا ۹ سال سن دارد و بالغ است طی هفته گذشته با وضعیت زخمی از ناحیه سر در نزدیکی روستای ژرف شهرستان کلات در ارتفاعات هزار مسجد پیدا شد و برای طی روند درمانی و انجام آزمایشهای تشخیصی به دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد منتقل شد.

مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی گفت: با توجه به انجام روند تشخیص درمان توسط متخصصان و انجام آزمایشهای لازم مشخص شداین گونه ارزشمند از ناحیه سر دچار ضربه شدید و شکستگی شده است و همچنین بدنش را عفونت زیادی در بر گرفته است لذا طبق پروتکلهای کنترل عفونتها، درمان آنتی بیوتیک و سرم تراپی برایش انجام شد.

همتی افزود: علت ضربه وارده به سر حیوان هنوز از سوی پزشکان تشخیص داده نشده است و احتمال دارد که بر اثر سقوط یا نزاع با انسان باشد که البته باید توجه داشت که با توجه به جثه بزرگ این پلنگ بالغ به نظر نمی‌رسد توسط انسان و با چوب دستی این ضربه ایجاد شده باشد همچنین ایراد ضربه بر اثر نزاع طبیعی بر سر قلمرو در زیستگاه نیز محتمل است.

وی ادامه داد:آمار دقیقی از وضعیت حضور پلنگ در خراسان رضوی وجود ندارد اما شواهد نشان می دهد که این استان جزء نخستین استانهای کشور از نظر حضور این گونه ارزشمند است و تعداد پلنگهای موجود در استان بین ۶۰ تا ۷۰ قلاده تخمین زده می‌شود.

منطقه هزار مسجد یکی از مناطق حفاظت شده استان خراسان رضوی با وسعتی حدود ۱۱۲ هزار و ۷۱۴هکتار با سیمای کوهستانی و صخره ای واقع در شمال شرقی مشهد است و از گونه های جانوری مهم در منطقه گرگ، قوچ، میش و پلنگ را می توان نام برد.

https://dailybulletin.ir/06/12/2021/%db%8c%da%a9-%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%be%d9%84%d9%86%da%af-%d8%b2%d8%ae%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%af%d8%aa-%d9%88%d8%ae%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%b1/